تثبیت شدت نور خروجی لیزر در سیستم‌های مخابرات نوری جهت کاهش خطاهای منبع نوری

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

امروزه در اغلب سیستم‌های مخابرات نوری از لیزرهای نیمههادی به عنوان منبع نور استفاده می‌شود که در انواع فضای آزاد آن، به علت بالا بودن تلفات کانال انتقال، استفاده بهینه از این نوع لیزرهای با توان بالا، امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. افزایش نرخ خطا تنها مربوط به تلفات کانال انتقال نبوده و تنزل مشخصات عملکردی منبع نوری در گذشت زمان و در شرائط محیطی مختلف، عامل مهم دیگر افزایش خطا در این‌گونه ارتباطات می‌باشد. راه‌اندازی لیزرهای نیمه‌هادی و داشتن نظارت دائم بر آن‌ها (از جمله کنترل توان و دمای لیزر) از مهم‌ترین قسمت‌های طراحی سیستم‌های مذکور است. در این مقاله سیستمی با قابلیت تثبیت مشخصات کاری و توان لیزر نیمههادی (با دقت 1/0 درصد) به ازای تغییرات دمایی محیط (صفر تا 50 درجه سانتی‌گراد) طراحی و ساخته شده است.

کلیدواژه‌ها