طراحی و شبیه سازی یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف تداخل موج پیوسته در گیرنده سامانه ناوبری لورن

نویسندگان

1 دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

استفاده از سامانه لورن، به دلیل مصونیت در مقابل جمینگ و قابلیت نفوذ به مکان­های مسقف یک روش پدافندی مقاوم برای ناوبری است. این سامانه به­عنوان یک سامانه کمک ناوبری، به ویژه در زمان بحران و قطع GPS توانایی ناوبری را به طور مستقل دارد. منابع مختلف خطا که از جمله مهمترین آن­ ها تداخل موج پیوسته (CWI) است، باعث خطا در ردیابی فاز سیگنال شده، که این عامل باعث خطا در اندازه­ گیری زمان ورود و در نهایت کاهش دقت ناوبری می­ شود. در این مقاله به ارائه یک روش جدید برای حذف تداخل موج پیوسته در گیرنده سامانه ناوبری لورن با استفاده از الگوریتم تطبیقی خطی پرداخته شده است. نوآوری خاص این مقاله در تحلیل سیگنال لورن و به دست آوردن میزان تاخیر مورد نیاز برای انتخاب ورودی­های مناسب در قیلتر تطبیقی است. فیلتر تطبیقی مورد استفاده یک فیلتر تطبیقی پرکاربرد و مناسب در کاربرد­های عملی است. بزرگترین مزیت روش پیشنهادی عدم نیاز به شناخت فرکانس­ های تداخلی و توزیع فرکانسی سیگنال­ های تداخلی است. سامانه پیشنهادی به صورت خودکار فرکانس­های تداخلی را در ورودی به­ دست ­آورده و حذف می­نماید. نتایج حاصل از شبیه­ سازی نشان می ­دهد پس از اعمال الگوریتم پیشنهادی، نسبت SIR خروجی به SIR ورودی، بسته به مقدار SIR در ورودی 36 الی 80 دسی بل بهبود می­ یابد. همچنین هر تکرار از الگوریتم پیشنهادی نیازمند 3N+1 عملگر ضرب است(N تعداد وزن­ های فیلتر تطبیقی است)، و بدون هیچ­ گونه محدودیت سخت افزاری و بار محاسباتی قابل پیاده سازی است.

کلیدواژه‌ها