موضوعات = هوافضا
بررسی تجربی سه مدل‌بالا رونده با استفاده از تخلیه کرونا مثبت و منفی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 251-262

عارف زمانی؛ روح الله خوشخو؛ غلامرضا هاشم زاده


تحلیل عددی نیروها و تنش‌های وارد بر یک چتر ترمزی ریبونی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 271-282

محمدرضا سلیمی؛ امیرحمزه فرج الهی؛ امیرحسین محسنی کفشگر کلائی؛ محسن ابراهیمی؛ محمود ایوبی


تشخیص و شناسایی چهره در پهپادها با یادگیری عمیق

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 155-167

امیرحمزه فرج الهی؛ محسن رستمی؛ هاشم پروین؛ بهزاد نظرپور؛ مجتبی لک