کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی در برابر سنجنده‌های صوتی تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-157

ابوذر رمضانی؛ محمدرضا ملک؛ حبیب الله سهامی؛ رضا حسنوی حسنوی؛ احمد معدنچی زارع معدنچی زارع


2. توسعه یک ابزار حامی تصمیم‌گیری مکانی به منظور تعیین راه‌های استراتژیک

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-59

سید مرسل قوامی؛ محمد طالعی؛ محسن جعفری؛ رضا آقا طاهر