نویسنده = محمود یوسفی پور
تعداد مقالات: 2
1. تعمیم سازوکار سوییچینگ لایه انتشار برای طراحی رمزهای قالبی 256 بیتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 181-189

عبدالرسول میرقدری؛ محمود یوسفی پور؛ بهروز خادم


2. دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 251-259

عبدالرسول میرقدری؛ محمود یوسفی پور؛ بهروز خادم؛ سید مهدی سجادیه