نویسنده = محمد مردانی شهر بابک
طراحی بهینه پرتابگر ریل گان جهت استفاده به‌عنوان توپ پدافندی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 69-77

محمد حسین رنجبر؛ محمد مردانی شهر بابک


کاهش اندازه و بهبود مشخصات آنتن اسپار پوششی با استفاده از دیسک فلزی همراه مونوپل

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-7

امیر حبیبی درونکلا؛ رسول فاخته بلسی؛ محمد مردانی شهر بابک


شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 183-191

محمد مردانی شهر بابک؛ شهاب عبدالملکی