نویسنده = محمدرضا نباتی راد
تعداد مقالات: 2
2. ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 245-253

محمدحسین خانزاده؛ محمدرضا نباتی راد؛ علیرضا اشرفی