تامین انرژی نواحی حساس به عنوان میکروگرید مبتنی بر اینورتر در زمان خاموشی سراسری سیستم قدرت

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

تغذیه چندگانه نواحی حساس - به عنوان ریزشبکه مبتنی بر اینورتر­- برای افزایش قابلیت اطمینان سامانه، حفظ پایداری و عملکرد آن در زمان از دست رفتن یک یا چند واحد از منابع تغذیه کننده شبکه، بسیار مهم می­باشد. از طرفی، قابلیت عملکرد جزیره­ای تضمینی بر در دسترس بودن ناحیه مورد نظر، در زمان خاموشی سامانه قدرت است. برای استفاده از انواع انرژی­های تجدیدپذیر و تولیدات پراکنده در ساختار ریزشبکه، استفاده از مبدل­های الکترونیک قدرت، امری ضروریست. بنابراین روش دنبال کردن فرکانس (FT)، با کنترلی غیر متمرکز و به منظور پایدار­سازی ریزشبکه مبتنی بر اینورتر معرفی می­شود. در روش نوین ارائه شده، تمام واحدها فرکانس یکی از واحدها را به عنوان واحد مرجع دنبال کرده و توان مورد نیاز شبکه را پس از اعمال کنترل افت تأمین می‌کنند. نتایج پیاده­سازی این سامانه کنترلی بر روی دو شبکه با ساختارهایی متفاوت در نرم‌افزار PSCAD، تصدیقی بر عملکرد صحیح آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها