تولید توان ثابت در مزارع خورشیدی با استفاده از الگوریتم کنترلی ردیابی انعطاف‌پذیر توان، به منظور ارتقاء شاخص‌های پدافندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران، ایران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

دسترسی گسترده به منابع انرژی در سیستم‌های فتوولتائیک، موجب شده که این نوع سیستم‌‌ها از دیدگاه پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گرفته و بتوانند جایگزین خوبی برای سوخت‌های فسیلی در صورت وقوع شرایط خاص و غیرطبیعی باشند. از آنجا که بازده کاری سیستم‌های فتوولتائیک با تغییر زاویه تابش به شدت تغییر می‌کند، لذا نیاز به تکنیک‌های کنترلی مناسب جهت دست‌یابی به توان دلخواه، ضروری قلمداد می‌شود. الگوریتم ردیابی انعطاف‌پذیر توان یکی از تکنیک‌هایی است که بدین منظور به کار می‌رود. هدف این الگوریتم، تنظیم توان خروجی سلول خورشیدی در مقدار توان مرجع است؛ که مقدار این توان مرجع بر اساس شرایط عملیاتی و الزامات شبکه تعیین می‌شود. الگوریتم پیشنهادی پس از مشاهده و تشخیص شرایط عملیاتی، ولتاژ گام را محاسبه کرده و در نهایت ولتاژ مرجع را نیز به‌دست می‌آورد. الگوریتم‌های پیشین دارای معایبی همچون نوسانات توان، ناپایداری ناشی از تغییر شرایط محیطی و دینامیک آهسته می‌باشند. در این راستا، الگوریتم پیشنهادی معایب الگوریتم‌های قبل را برطرف می‌سازد. به‌عنوان مثال، ممکن است به‌دلیل عبور ابرها شرایط محیطی ناپایداری به‌وجود بیاید که در این وضعیت، الگوریتم پیشنهادی نه‌تنها نوسانات توان را به حداقل می‌رساند، بلکه دارای دینامیک سریع و دقت بالایی بوده و در عین حال پایداری خود را نیز حفظ می‌کند.

کلیدواژه‌ها