یک طرح جدید رمزنگاری بصری بر اساس تریدهای اشتاینری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 استاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

در سیستم‌های رمزنگاری متقارن نیاز به کانال امن برای تبادل کلید، همواره یکی از مسائل اصلی است. در مقابل سیستم‌های رمزنگاری با کلید عمومی (نامتقارن) ایجاد شده‌اند که این مسأله را برطرف می‌سازند. اما در اکثر سیستم‌های رمزنگاری با کلید عمومی، محاسبات نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در این ‌جا می‌توان به طرح‌های رمزنگاری بصری اشاره کرد. در این نوع سیستم برای رمزگشایی تنها از چشم انسان استفاده می‌شود و هیچ‌گونه نیازی به محاسبات نیست. این سیستم دارای امنیت بدون قید و شرط است. در این سیستم، تصویر رمز بینn شرکت‌کننده به اشتراک گذاشته می‌شود و k شرکت‌کننده از روی هم گذاشتن لایه‌های تصویر، رمز را بازیابی می‌کنند. مدل‌های متنوعی از طرح رمزنگاری بصری تا به امروز ساخته شده است. در این نوشته به بررسی طرح‌های رمزنگاری بصری ساخته شده بر پایه‌ی طرح‌های بلوکی می‌پردازیم و روش جدیدی برای ساخت طرح رمزنگاری بصری بر پایه‌ی تریدهای اشتاینری همگن معرفی می‌کنیم. در این روش شرکت‌کنندگان در این طرح افزایش یافته اما از کنتراست تصویر کم نمی‌شود. همچنین الگوریتم مرتبط با روش پیشنهادی جدید با زبان پایتون نوشته شده و سه تصویر از نتایج اجرای آن در مقاله آمده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Noroozi, Z.; Mohamady, E. “Detection and Correction of Cheat in the Secret Sharing Schemes with Ternary Codes”; Defence Sci. & Technol. 2011, 1, 5-12.##
 2. Naor, M.; Shamir, A. “Visual Cryptography”; Notes Comput. Sc. 1995, 950, 1–12.##
 3. Hajiabolhassan, H.; Cheraghi, A. “Bounds for Visual Cryptography Schemes”; Discrete   Math. 2010, 158, 659-665.##
 4. Blundo,; De Santis, A.; Stinson, D. R. “On the Contrast in Visual Cryptography Schemes”; J. Cryptol. 1999, 12, 261-289.##
 5. Verheul, E.; Tilborg, H. “Constructions and Properties of k out of n Visual Secret Sharing Schemes”; Design Code Cryptogr. 1997, 11, 179-196.##
 6. Liu, F.; Wu, C. K.; Lin, X. “A New Definition of the Contrast of Visual Cryptography Scheme”; Process. Lett. 2010, 110, 241–246.##
 7. Liu, F.; Yan W. Q. “Visual Cryptography for Image Processing and Security”; New York: Springer, 2014.##
 8. Colbourn, C. J. “CRC Handbook of Combinatorial Designs”; Chapman and Hall/CRC, 2010.##
 9. Rashidi, S.; Soltankhah, N. “On the Possible Volume of three Way Trades”; Notes Discret. Math. 2013, 43, 5-13.##
 10. Golalizadeh, S.; Soltankhah, N. “On the Existence of d-Homogeneous µ-Way (v, 3, 2) Steiner Trades”;Graphs Combin. 2019, 35, 471-478.##
 11. Cavenagh, N.; Donovan, D.; Drápal, “3-Homogeneous Latin Trades”;Discrete Math. 2005, 300, 57-70.##
 12. Mahmoodian, E. “On the Existence of k-Homogeneous Latin Bitrades”; arXiv preprint arXiv:0810.2214. 2008.##
 13. Cavenagh, NJ.; Wanless, “Latin Trades in Groups Defined on Planar Triangulations”; J. Algebraic Comb. 2009, 30,323-47.##
 14. Mirghaderi, A.; Jolfaei, A. “A Novel Chaotic Image Encryption Scheme Using Chaotic Maps”; Adv. Defence Sci. & 2011, 2, 111-124.##
 15. Jia, X.; Wang, D.; Nie, D.; Zhang, C. “Collaborative Visual Cryptography Schemes”; IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology, 2018, 28, 1056-1070.##
 16. Fatahbeygi, A.; Tab, F. A. “A Highly Robust and Secure Image Water Marking Based on Classification and Visual Cryptography”; J. Inf. Secur. Appl. 2019, 45, 71-78.##