اندازه گیری دز جذبی الکترون در فانتوم آب به روش تمام نگاری دیجیتال با باریکه لیزر

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

پرتو­های پرانرژی الکترونی، از جمله پرتوهای یون‌سازی هستند که کاربرد فراوانی در پزشکی هسته­ای و برای درمان تومورهای سرطانی دارند. با این وجود، این پرتوها در طی مسیر خود در بدن بیمار می­توانند به سلول‌های سالم نیز آسیب وارد نمایند. بنابراین، آگاهی از نحوه توزیع دز جذبی در فانتومی معادل با بافت بدن، نیاز اصلی طراحی درمان با استفاده از پرتوهای الکترونی است. در سالیان اخیر استفاده از روش تمام­نگاری دیجیتال برای اندازه­گیری و پایش دقیق و سه­بعدی دز جذبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این کار، طراحی و مدل­سازی یک ابزار دزیمتری متحرک با استفاده از روش تمام­نگاری دیجیتال به انجام رسیده و روش جدیدی برای اندازه­گیری دز جذبی الکترون به روش تمام­نگاری دیجیتال با باریکه لیزر ارائه شده است. روش ارائه شده برای اندازه­گیری دز جذبی به­گونه­ای توسعه یافته است که در مقابل     نوفه­های محیطی حاصل از به کارگیری آن در شرایط سخت ایمن باشد. مدل­سازی مونت‌کارلو و عددی ابزار طراحی شده، بیانگر قابلیت بالای آن در اندازه­گیری دقیق دز جذبی است.

کلیدواژه‌ها