تاثیر فاصله بین شمع ها در گروه شمع تحت بارگذاری انفجار

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

امروزه استفاده از گروه شمع­ها به‌منظور انتقال بار سازه به لایه­های سخت خاک یا سنگ، این سازه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بنابراین هرگونه آسیب به گروه شمع می­تواند منجر به خطرات جبران‌ناپذیری شود. از سوی دیگر، اهمیت بارگذاری انفجاری و توسعه سیستم­های پدافند غیرعامل، اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اثرات ناشی از بارگذاری انفجار بر گروه شمع­ها بیش‌ از پیش ضروری است. یکی از پارامترهای مهم و اثرگذار در گروه شمع، فواصل بین شمع­ها در گروه شمع است که در این تحقیق سعی گردیده است که اثرات فاصله­ بین شمع­ها در گروه شمع تحت بارگذاری انفجار، مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق تحلیل عددی گروه شمع، با استفاده از نرم‌افزار آباکوس و به‌وسیله‌ روش کوپل اویلری- لاگرانژی (CEL)، انجام‌شده است. با توجه به نتایج اتخاذ شده مشخص گردید که افزایش فاصله­ عرضی یا طولی شمع­ها در گروه شمع، موجب بهبودی وضعیت گروه شمع در برابر بارگذاری انفجار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها