آنالیز قابلیت اعتماد دال های بتن مسلح تحت بار انفجار و ارزیابی اقتصادی آنان

نویسنده

دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

هرچند مطالعات فراوانی در دهه­های گذشته در خصوص آنالیز و طراحی سازه­های زیربنایی نظیر ساختمان­ها و پل­ها برای بارهای ناشی از انفجار انجام گرفته است با این وجود تحقیقات زیادی برای احتساب نااطمینانی­های ناشی از این بارگذاری­ها در سوابق تحقیقاتی گزارش نشده است. از آنجا که عموماً در عملیات تروریستی، متناسب با شرایط محل هدف، بارگذاری ناشی از انفجار با اراده انسانی رقم می­خورد بنابراین کمیت این بارها می­تواند بسیار متغیر و متنوع باشد. بدین ترتیب همیشه این سؤال مهم برای به­خصوص این‌گونه سازه­ها مطرح است که آیا به اندازه کافی ایمن هستند. برای برخورد با این‌چنین مسائلی استفاده از روش­های ارزیابی احتمالاتی ریسک اجتناب‌ناپذیر است. مطابق این روش­ها، با احتساب تمامی نااطمینانی­های محتمل در بارگذاری انفجاری (و نیز نااطمینانی­های مربوط به پارامترهای مقاومتی سازه) احتمال خرابی تخمین زده می­شود. همچنین با در نظر گرفتن هزینه­های ناشی از خرابی، ریسک در خصوص سازه مورد مطالعه به­دست می­آید. در این مقاله علاوه بر مبحث قابلیت اعتماد سازه دال که مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته و یک فرمول­بندی مناسب برای آن پیشنهاد می­گردد، با احتساب یک آنالیز اقتصادی هزینه­های چرخه عمر یک سازه در معرض بار انفجاری محاسبه می­گردند. مقدار این هزینه­ها می­توانند معیاری مناسب برای انتخاب گزینه برتر در میان همه گزینه­های مطرح برای مسئولین تصمیم ­گیر فراهم آورد.
 

کلیدواژه‌ها