طراحی سیستم خبره پیش‌بینی میزان آمادگی رزمندگان جهت انجام مأموریت نظامی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

فرماندهان منابع ارزشمند یک تیم، گروهان، گردان، لشگر و سپاه هستند. آن‌ها می‌توانند ایده‌های خلاق و ارزشمندی ارائه کنند، مسائل سخت را حل کنند و استراتژی جنگ را به‌گونه‌ای تعیین و مدیریت کنند که منجر به پیروزی در نبرد شوند. دانش این افراد، منابع باارزشی است که نباید با مرگ آن‏ها از بین برود. در این مقاله سیستم خبره‏ای ارائه شده که ضمن جمع‏آوری و مدل کردن دانش این افراد و ساخت پایگاه دانش آن‎ها بر مبنای چهارچرخه زیست‏آهنگ جسمانی، فکری، احساسی و درونی (حس ششم)، بتوان میزان آمادگی رزمندگان را جهت مأموریت‌های نظامی پیش‏بینی کرد. در پایگاه دانش میزان اهمیت هر چرخه در مأموریت‌های مختلف مدل شده است. با ورود اطلاعات رزمنده‌ها به سیستم خبره، مکانیسم استنتاجی که به‌صورت سلسله مراتبی طراحی شده، از طرفی بر مبنای زیست‌آهنگ افراد آن‌ها را اولویت‌بندی کرده و از طرف دیگر با توجه به نیازمندی‌ مأموریت موردنظر در پایگاه دانش، رزمندگان را اولویت‌بندی می‌کند. با این کار مأموریت با توجه به آمادگی رزمندگان به آن‌ها محول شده و درنتیجه منجر به افزایش کارایی در استفاده از سرمایه‌های انسانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها