ارزیابی عملکرد شیارشدگی مخلوط های آسفالتی فرودگاهی حاوی گوگرد با رویکرد پدافند غیرعامل

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

صنعت حمل و نقل هوایی به ویژه در بخش نظامی به عنوان یکی از این مراکز حساس جهت انجام عملیات کمک‌رسانی و دفع حملات دشمن از تسهیلات ضروری در مدیریت بحران به شمار می‌رود که از جمله این تسهیلات، کارایی مناسب روسازی باند فرودگاه به منظور نشست و برخاست به موقع هواپیماها می‌باشد. با توجه به این­که تخریب روسازی باند فرودگاه‌ها جهت اختلال در پروازها، از جمله اهداف اولیه دشمن به منظور تهاجمات بعدی است، در این تحقیق با هدف تعمیر سریع روسازی آسفالتی، از گوگرد به عنوان جایگزین بخشی از قیر در آسفالت استفاده شده و عملکرد مخلوط در مقابل خرابی شیارشدگی در زمان‌های کوتاه معینی پس از ساخت مخلوط مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که گوگرد به دلیل خصوصیت ویژه‌ای که دارد به مرور زمان در پی کاهش دما به سرعت موجب گیرش مخلوط شده و مقاومت شیارشدگی را به شدت افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها