طراحی طبقه بندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان بالا

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

قابلیت اطمینان در تصمیم­سازی یک طبقه­بند، گاه از میزان تشخیص صحیح آن مهم­تر است. کاربردهای نظامی و امنیتی مصادیق روشنی از اهمیت این عامل است. مثلاً ناتوانی یک سامانه بازشناسی خودکار اهداف رادار در تشخیص انواع هواپیماهای نظامی، خطای آن را زیاد می­کند اما تصمیم همین سامانه در خصوص تشخیص اهداف نظامی باید با قابلیت اطمینان حداکثر توأم باشد و هرگز نباید یک هدف غیر نظامی را نظامی تلقی کند. در این مقاله، با استفاده از روش­های ابتکاری چند هدفه، یک طبقه­بند شورایی با قابلیت اطمینان بالا معرفی می­شود. علاوه بر این، سایز شورا و نرخ خطا نیز کمینه شده است. روش­های مورد استفاده عبارتند از الگوریتم­های بهینه­سازی ازدحام ذرات چند هدفه و سامانه صفحات شیب‌دار چند هدفه که روش اخیر برای نخستین بار در طراحی طبقه­بندهای شورایی به‌کار گرفته شده است. با توجه به توانایی روش­های مذکور در ارائه جبهه پَرِتو، امکان ایجاد شرایط متنوع و دلخواه کاربر نیز مهیا است. شرایطی که در آن اهمیت هر یک از معیارها قوت و ضعف پیدا می­کند. 

کلیدواژه‌ها