مقابله با حملات سیاه چاله در پروتکل مسیریابی AODV با بهره گیری از منطق فازی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه آزاد تبریز

3 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

چکیده

شبکه‌های موردی سیار، به علت سادگی و سرعت پیاده‌سازی، در بسیاری از موارد گزینه انتخابی قدرتمند و مناسبی هستند. با این حال، به علت پویایی و فقدان زیرساخت ثابت در برابر تهدیدهای امنیتی بسیار آسیب‌پذیر هستند. در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در زمینه طراحی پروتکل‌های مسیریابی امن و قدرتمند انجام شده و طرح‌های امنیتی زیادی برای مقابله با این مسائل امنیتی ارائه شده است. دلیل این حساسیت، کاربردهای اخیر شبکه‌های موردی است. کاربرد وسیع این شبکه‌ها، از میدان‌های جنگ گرفته تا عملیات امداد ­و نجات و یا کاربردهای تجاری، لزوم داشتن ارتباطات امن، در این شبکه‌ها را بیان می‌کند. در این مقاله، ضمن بررسی تأثیر حمله سیاه­چاله در شبکه­های مبتنی بر پروتکل AODV، یک راهکار دفاعی جهت مقابله با این حملات ارائه خواهد شد. راهکار پیشنهادی از سامانه منطق فازی جهت شناسایی گره­های مخرب در شبکه استفاده خواهد کرد. در این سامانه، میزان مشکوک بودن یک گره از نقطه‌نظر امکان مخرب بودن، با استفاده از منطق فازی مدل شده و عدد فازی حاصل، نحوه رفتار سایر گره‌ها با گره مذکور را مشخص می‌کند. نتایج شبیه­سازی­های انجام شده با شبیه­ساز  ns-2نشان می­دهد که الگوریتم ارائه شده کارایی بهتری از نظر تشخیص و کاهش تعداد بسته‌های حذف شده، نسبت به دو روش متداول  2's RREP < /span>و  DPRAODVدارد.

کلیدواژه‌ها