سیستم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هشدار برای مقابله با تهدیدهای عملیاتی در سیستم اسکادا

نویسندگان

1 امنیت شبکه، امنیت داده ها، امنیت سیستم های اسکادا، امنیت smart grid

2 برق-قدرت

چکیده

حمله به سیستم‌های اسکادا در زیرساخت‌های حیاتی خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد. چنانچه اپراتورهای اسکادا وظایف خود را به‌درستی انجام ندهند، در فرآیندهای جاری سیستم اختلال به­وجود می‌آید. عملکرد نامناسب اپراتورها در کنترل فرآیندها به‌عنوان تهدید عملیاتی شناخته می‌شود. ازآنجایی‌که هشدارها یکی از مهم‌ترین پارامترها در سیستم‌های اسکادا می‌باشند، در این مقاله یک سیستم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هشدار برای مقابله با تهدیدهای عملیاتی در سیستم اسکادا ارائه‌ شده است. در این سیستم از روش‌های کنترل کیفیت آماری برای تعیین حدود کنترلی و تشخیص ناهنجاری استفاده‌شده است. مقدار ناهنجاری متناسب با شدت هشدارهای برطرف نشده- طولانی به‌روزرسانی می‌شود. این سیستم قادر است تا ناهنجاری‌های به­وجود آمده در شبکه و پست‌ها را به تفکیک  و به‌صورت بی‌درنگ شناسایی کند. نتایج شبیه‌سازی در شبکه‌های پتری رنگی و با استفاده از داده‌های سیستم اسکادای شبکه برق ایران نشان می‌دهد که روش پیشنهادی از کارایی لازم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها