محدودکننده مبتنی بر فرکانس دیودی اصلاح شده جهت استفاده در سیستم آنتن هوشمند

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

این مقاله به ارائه روشی برای بهبود عملکرد محدودکننده­ ی مبتنی بر فرکانس دیودی می­ پردازد. سطح محدودکنندگی بالا، پایین بودن نشت توان در حالت محدودکنندگی، زمان بازیابی پایین و ساده بودن فرآیند ساخت، محدودکننده­ ی مبتنی بر فرکانس دیودی را به گزینه مطلوبی برای محافظت از سیستم آنتن هوشمند در برابر تهدید امواج مایکروویو توان بالا مبدل نموده است. متأسفانه به خاطر روش تحقق رزوناتور غیرخطی استفاده‌شده در این محدودکننده­ ها، در حضور سیگنال توان بالای خارج باند محدودکنندگی هر کانال تضعیف باند محدودکنندگی در حالت گذر این محدودکننده­ ها افزایش می یابد. در این مقاله از فیلتر میان­گذر برای کاهش دادن اثر سیگنال­های توان بالای خارج باند محدودکنندگی بر تضعیف باند محدودکنندگی در حالت گذر محدودکننده استفاده شده است. با استفاده از این تکنیک یک محدودکننده­ ی مبتنی بر فرکانس دو کانالِ در فرکانس های 4/6GHz و 4/2، با آستانه محدودکنندگی 0dBm، سطح محدودکنندگی 30dB و پهنای باند 200MHz طراحی شده است. نتایج شبیه ­سازی نشان می­دهد که استفاده از این تکنیک می­تواند اثر سیگنال­های خارج باند محدودکنندگی روی تضعیف حالت گذر را به اندازه 9dB  کاهش داده و خطینگی محدودکننده­ی مبتنی بر فرکانس را در حالت عبور محدودکننده افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها