طراحی منبع تغذیه برای پرتابگرهای الکترومغناطیسی کویلی – القایی با استفاده از مبدل های ماتریسی

نویسندگان

1 برق- قدرت- ماشین های الکتریکی- شبکه برق- الکترونیک قدرت

2 مهندسی برق - قدرت

چکیده

چکیده

موضوع فناوری پرتاب الکترومغناطیسی در چند دهه ­ی اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. منبع تغذیه بخش حساس و قابل توجهی از این پرتابگر­ها را تشکیل می ­دهد. منابع تغذیه قبلی طراحی ­شده برای پرتابگر­ها همگی از ذخیره کننده‌های انرژی مانند سلف ­ها و خازن­ ها استفاده کرده ­اند که از معایب عمده ­ی این منابع حجم و وزن زیاد آن­ها است؛ و این مسئله محدودیتی جدی برای پیاده­ سازی و گسترش این پرتابگر­ها بشمار می‌آید. همچنین در برخی از آن‌ها از روش غیرمستقیم تبدیل فرکانس (AC-DC-AC) استفاده شده است. در این مقاله طرحی پیشنهاد می‌شود که با استفاده از مبدل ماتریسی، به‌طور مستقیم مشخصات موردنیاز تغذیه پرتابگر کویلی- القایی به دست می‌آید که نیازی به هیچ ذخیره کننده انرژی ندارد و به‌جای استفاده از ذخیره کننده‌های انرژی، از برق شبکه استفاده می ­شود.

کلیدواژه‌ها