یک روش ابتکاری مبتنی بر ANP برای ارزیابی و مقایسه طرح‌های استتاری لباس‌های نظامی

نویسندگان

چکیده

استتار مناسب نیروها، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت عملیات نظامی دارد. معمولاً انتخاب طرح استتاری مناسب برای یک محیط، از میان چندین طرح با استفاده از روش بصری انجام می‌شود. این روش به‌دلیل وابستگی انتخاب، به‌میزان خبرگی و دقت مشاهده‌کنندگان و همچنین احتمال ناسازگاری میان نظرات کارشناسان، روش کارامدی نمی‌باشد. با مطالعه منابع مربوط، تاکنون دو معیار تأثیرگذار در استتار شناسایی شده‌اند که شامل میزان همانندی تباین طرح با زمینه و میزان همانندی رنگی طرح با زمینه می‌باشند. با توجه به وابستگی این دو معیار به یکدیگر، استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش بصری، به‌منظور نتیجه‌گیری دقیق‌تر باشد. در مقاله حاضر با توجه به پیچیدگی و زمان‌بر بودن محاسبات روش ANP و لزوم استفاده از نرم‌افزار SUPER DECSION، با استفاده از یک روش ابتکاری، فرمولی ارائه می‌شود که از نرم‌افزار مذکور بی‌نیاز گشته و در نتیجه، سرعت و سهولت نتیجه‌گیری را تا حد قابل ‌توجهی بالا می‌برد. دقت این روش با نتایج حاصل از نرم‌افزار مقایسه شده که نشانگر دقت بالای این روش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها