استخراج ویژگی از بالگرد با استفاده از پالس های بازگشتی در حوزه زمان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

امروزه با پیدایش تسلیحات پیشرفته آفند هوایی، استفاده از سیستم‌های پدافندی مدرن همچون سیستم‌های تشخیص اهداف هوایی، می‌تواند نقش عمده‌ای در دفاع موفق ایفا نماید. میکرو حرکت‌ ساختارهای چرخان اهداف راداری، در بسیاری از مواقع، به عنوان ویژگی متمایز کننده در تشخیص آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اختیار داشتن کتابخانه‌ای جامع و دقیق از اهداف مورد نظر، می‌تواند تأثیر زیادی در میزان عملکرد الگوریتم‌های استخراج ویژگی داشته باشد. از طرفی، مدل‌سازی بازگشتی‌های راداری که حاوی اطلاعاتی در مورد مشخصات ساختاری هدف باشند، امکان کنترل پارامترهای راداری و قابلیت انتخاب دلخواهانه مشخصات اهداف را فراهم می‌کند. در این مقاله، میکرو حرکت‌ چرخشی نوک پره‌های بالگرد شناور، به‌عنوان ویژگی منحصر به‌فرد هر بالگرد، در پالس‌های بازگشتی از پره‌ها، با رزولوشن خیلی بالا مدل شده است. هرچند به‌کاربردن پالسی با پهنای پالس استفاده شده در این مقاله با تکنولوژی امروز مقدور نمی‌باشد، ولی امکان مشاهده و تحلیل پدیده میکرو حرکت پره‌ها را در حوزه زمان و بدون در نظر گرفتن سطح مقطع راداری آنها، فراهم می‌سازد. همچنین در مقاله حاضر الگوریتمی برای تخمین سرعت چرخش پره‌ها (v_rot) با استفاده از پالس‌های بازگشتی به ازای چهار مدل بالگرد موجود، طراحی و معرفی شده است. با انتخاب نامناسب پارامترهای راداری همچون PRF و TOT، پالس‌های بازگشتی برای استفاده در الگوریتم معرفی شده جهت تخمین سرعت چرخش پره‌ها، مناسب نخواهند بود. بنابراین، پارامترهای راداری فوق نیز، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها