کشف برخط تغییرات وبنوشتها با ردیابی چکیده آن‌ها

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

رشد نمایی اطلاعات در فضای سایبر در کنار پیشرفت سریع فناوری‌های مرتبط با آن، شکل جدیدی از رقابت بین کشورها و فرهنگ‌های مختلف برای به دست آوردن برتری اطلاعاتی در این فضای بسیار مهم و ارزشمند را ایجاد کرده است. برای همه ذینفعان بسیار مهم است که نقش برتری را در تولید اطلاعات و پایش اطلاعات بار شده در این فضا بازی کنند. نقش برتر یک ذینفع در فضای سایبر، فرصت‌های جدیدی را در اختیار وی قرار داده و ظرفیت‌های پدافند غیرعامل وی را نیز در زمینه‌های سیاسی، اخلاقی، علمی، آموزشی و تفریحی افزایش می‌دهد. لیکن به دست آوردن برتری در پایش اطلاعات انبوه در این فضای سایبری نیازمند بهره‌گیری‌ از فناوری‌های پایش بی‌درنگ با استفاده از رویکردها و فناوری‌های جدیدی کاملاً متفاوت از فناوری‌های سنتی پایش است. در این مقاله ما با تمرکز بر وب‌نوشت‌ها به عنوان بخش مهمی از رسانه‌های اجتماعی فضای سایبر، فضای هدف را محدود ساخته و یک روش جدید کشف برخط تغییرات ایجاد شده در وب‌نوشت‌ها معرفی می‌نماییم. نشان می‌دهیم که این روش بهتر از سایر روش‌ها و فناوری‌هایی عمل می‌کند که نیاز به همکاری و هماهنگی با ارائه دهندگان اطلاعات دارند. دستیابی به این مطلوب با ارائه یک معماری جدید و محدود کردن فضای جستجوی تغییرات از حجم عظیمی از وب‌نوشت‌ها به چکیده وب‌نوشت‌ها، میسر شده است.

کلیدواژه‌ها