تهیه و بررسی خواص جذب راداری نانو کامپوزیت پلیمری بر پایه پلی آنیلین

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

این کار تحقیقاتی در سه مرحله انجام شده است. در مرحله اول، نانو ذره Fe3O4 توسط روش هم رسوبی با استفاده از آمونیاک در آب تهیه شد. ساختار کریستالی و مورفولوژی نانو ذره سنتز شده با میکروسکوپ روبشی (SEM) و دستگاه پراش اشعه x تعیین گردید. در مرحله دوم، نانو کامپوزیت پلی آنیلین/نانو ذره، توسط پلیمریزاسیون آنیلین مخلوط شده با نانو ذرات در حضور اکسید کننده آمونیوم پر سولفات در حمام آب و یخ سنتز شد. در مرحله سوم، پودر نانو کامپوزیت در پارافین کاملا مخلوط شده و سپس قالب گیری گردید. خصوصییات جذب راداری این نانو کامپوزیت با آنالیزور    vector networkدر 8- 12 گیگا مورد بررسی قرار گرفت. بهترین جذب در ضخامت 4 میلی متر و غلظت 10% برای نانو کامپوزیت مشاهده گردید. بیشترین اتلاف در ناحیه 9.5 گیگا هرتز 33.26- دسی بل بدست آمد.

کلیدواژه‌ها