ارزیابی تأثیر تزریق دوغاب سیمان بر مقاومت فضاهای زیرزمینی در برابر بار انفجار

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت

2 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

امروزه در شرایط بحران‌های طبیعی و نظامی، پناهگاه‌ها و فضا‌های زیرزمینی ‌از جمله گزینه‌‌های خروج از شرایط بحران به‌حساب می‌آیند. در
سال‌های اخیر از دیدگاه پدافند غیر‌عامل، سازه‌های مدفون به‌عنوان سازه‌هایی امن در برابر حملات هوایی و موشکی مورد توجه قرار گرفته-اند. بنابراین این گونه سازه‌‌ها به‌عنوان امکانات شهری در زمان صلح و عاملی برای حفظ جان مردم در هنگام بلایای طبیعی و نظامی محسوب می‌‌شوند. در این پژوهش، تأثیر تزریق دوغاب سیمان و اصلاح خاک اطراف تونل برکاهش اثرات ناشی از بار انفجار بر سازه تونل، با استفاده از مدل‌سازی عددی با نرم‌‌افزار FLAC2D، بر قسمتی از تونل خط 7 مترو تهران بررسی شده است. مشخصات درنظر گرفته شده برای خاک اطراف تونل، نتایج
آزمایش‌های مقاومت فشاری انجام گرفته بر خاک آبرفت C تهران است. در نهایت با استفاده از درون‌‌‌یابی در نرم‌‌افزار MATLAB، دو رابطه‌ برای پیش‌بینی میزان جابه‌جایی تاج تونل و تنش وارد بر پوشش نهایی تونل، با توجه به پارامتر‌های مختلف خاک، تونل و بمب، به‌جهت استفاده در مراحل ابتدایی طراحی تونل برای این منظور، استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها