جداسازی اهداف کاذب از هدف اصلی در ردیاب ها با استفاده از الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس

نویسندگان

دانشگاه شهی n‏ رجائی

چکیده

استفاده از ردیاب ها، سامانه های رهگیر و جستجوگرها نقش مهمی در جنگ الکترونیک دارد. یکی از روش های ساده و ارزان قیمت، استفاده از افزاره رتیکل در ردیابی است. اما یکی از مشکلات عمده در استفاده از ساختارهای رتیکلی، حساسیت آنها به اهداف کاذب و از جمله فلیرها است. روش های مختلفی به منظور مقابله با این اهداف کاذب وجود دارد که از آن جمله می توان به آشکارسازی دوگانه و جداسازی منابع کور اشاره کرد. در این مقاله به طراحی الگوریتم و شبیه سازی ساختار شناسایی اهداف کاذب از هدف اصلی به روش جداسازی منابع کور می پردازیم. برای این منظور رتیکل را از نوع مدولاسیون فرکانسی در نظر گرفته و با استفاده از یک شکافنده پرتو در ساختار بهبود یافته، سیگنال های اصلی را از سیگنال های مخلوط خروجی (شامل هدف و فلیر) استخراج می کنیم. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس با هم مقایسه شده اند.

کلیدواژه‌ها