ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مسئله استتار در موارد مختلف از جمله صنایع نظامی چه در مورد البسه نیروهای نظامی و چه در مورد تسلیحات از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، این سؤال مطرح می شود که کدام طرح استتاری، با چه ابعاد و با چه ترکیب رنگی برای پوشش جسم مستور در محیط مورد نظر مناسبتر می باشد. معمولا بازدهی طرح استتاری بر اساس مدت زمان لازم جهت تشخیص طرح در محیط استتاری، تخمین زده می شود. این پژوهش به دنبال فراهم آوردن نرم افزاری رایانه ای، جهت پاسخگویی به سؤالاتی از این قبیل بوده است.
نرم افزار ارائه شده با داشتن تصاویری از محیط استتاری، طرح استتاری و شیء استتار شده، آزمونی طراحی می کند که نتیجه هر آزمون «میانگین زمان شناسایی» درون تصویر پس زمینه می باشد. جهت بهینه سازی طرح استتاری امکان ایجاد و تغییر رنگ طرح استتاری با استفاده از تصاویر موجود، در نظر گرفته شده است. نرم افزار دارای قابلیتهای پیشرفته ای از قبیل امکان بزرگنمایی تصویر پس زمینه، تغییر اندازه، رنگ و زاویه طرح استتاری، محو نمودن لبه های شیء، محاسبه گر اندازۀ شیء استتاری و غیره می باشد.
نتایج حاصل از این نرم افزار از طرق مختلف و در دفعات متعدد بررسی شده اند و مطابق با اصول اثبات شده در استتار می باشند.

کلیدواژه‌ها