ممیزی تمامیت در نتایج پرس و جوهای پیوسته

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشگاه علم وصتعت ایران

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

علی‌رغم آنکه استفاده از خدمات سرورهای برونسپاری شده جریان داده مورد اقبال زیادی قرار گرفته ولی هنوز مساله کسب اطمینان از جامعیت نتایج دریافتی از این سرورها یکی از چالش‌های اساسی سازمانها است. برای برونسپاری این خدمات، کاربر باید از عملکرد درست و امانت‌دارانه سرور و کانال ارتباطی مطمئن شود چرا که سرور ممکن است به دلایل اقتصادی و یا بدخواهانه جامعیت نتایج را مورد حمله قرار دهد. در این حملات بخشی از پاسخ‌ها برای کاربر ارسال نشده و یا پس از دستکاری یا با تاخیر برای آنها ارسال می‌شود. در این مقاله یک روش کارا برای کشف حملات جامعیت در سیستم های جریان داده برونسپاری شده بر مبنای ممیزی محاسبات تقاطعی ارائه نموده‌ایم. در این روش جریان داده اصلی با یک کلید رمزنگاری شده و بخش کوچکی از داده ها به صورت یک جریان داده مستقل با کلید دیگری رمزنگاری شده و برای سرور ارسال می‌شوند. پرس و جوی درخواستی کاربر برروی دو جریان داده اجرا می‌شود و کاربر با مقایسه نتایج در رابطه با جامعیت نتایج قضاوت می‌کند. روش ما سربار بسیار کمی بر کاربر تحمیل نموده و برای اجرای آن نیازی به تغییر ساختار سرور نیست. مدلسازی احتمالاتی روش نشان می‌دهد که این روش کارایی بسیار بالایی دارد و نتایج ارزیابی عملی این نتیجه را به خوبی تایید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها