تحلیل رفتار کاربران برای بهبود پالایش دسترسی به سایت‌ها

نویسندگان

1 دانشکده کامپیوتر

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مقاله روش نوینی جهت بهبود پالایش دسترسی به سایت‌ها ارائه شده است. این روش مبتنی بر تحلیل رفتار بازدیدکنندگان صفحات وب می‌باشد. برای تحلیل رفتار کاربران، معماریی ارائه شده است که در سه مرحله بر اساس اطلاعات موجود در فایل‌های گزارش سرورهای پروکسی، الگوی رفتار کاربران وب براساس یک موتور داده‌کاو، استخراج شده و در بانک اطلاعات ذخیره می‌گردد. هنگام درخواست کاربر برای یک صفحه جدید، با بررسی و تحلیل سابقه رفتار کاربر، دسترسی مجاز و یا غیر مجاز به صفحه مورد نظر، اعلام می‌گردد. معماری ارائه شده با استفاده از داده‌های یکی از سایت‌های معتبر جهانی آزمایش شده و نتایج آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها