بررسی و شبیه‌سازی تأثیر خطوط مدار چاپی در القاء موج بر روی مدارات فعال ترانزیستوری

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق

چکیده

ویژگی‌های بردها و ریزنوارها (خطوط میکرواستربپ) تأثیر تعیین‌کننده‌ای در پدیده تداخل و القای امواج الکترومغناطیسی بر روی بردهای الکترونیکی دارند. در این مقاله اثر تغییر مشخصات فیزیکی خطوط هادی و برد‌های مدار چاپی با تابش یک پالس الکترومغناطیسی ذوزنقه‌ای به صورت سه بعدی با روش مشتقات محدود در حوزه زمانFDTD شبیه‌سازی شده است. اندازه طول و عرض یک ریزنوار و ضخامت فیبر مدار چاپی از جمله مواردی است که اثرات تغییر در آن‌ها با شبیه‌سازی ارائه می‌گردد. هم‌چنین با انتخاب مدل گامل-پون برای ترانزیستور دو قطبی روابط متناظر الکترومغناطیسی در نرم‌افزار شبیه‌ساز وارد شده و با استفاده از آن تأثیر امواج پر قدرت الکترومغناطیسی بر روی مدار تقویت‌کننده ترانزیستوری تحلیل گردیده است.

کلیدواژه‌ها