تأثیر پرتو مایکروویو بر روی رشد سلول‌های زنده

نویسندگان

چکیده

افزایش چشمگیر بکارگیری امواج مایکروویو بویژه در تبادل اطلاعات، از جمله ارتباطات شخصی، عمومی، نظامی و پزشکی، ما را بر آن داشت که به تحقیقاتی پیرامون آثار بیولوژیکی این نوع امواج بپردازیم. در این تحقیق، سلول لاین کلیه میمون سبز آفریقایی را در حالات مختلف استراحت و رشد تحت تأثیر امواج مایکروویو با توان ثابت در زمان‌های مختلف قرار دادیم و آسیب سلولی و رشد سلولی را قبل و بعد از پرتودهی به دقت بررسی کردیم. آزمایشات حاکی از این بود که این امواج بر روی سلول‌های در حال استراحت هیچگونه تأثیری ندارند؛ ولی سلول‌های در حال رشد را کاملاً تحت تأثیر قرار داده و رشد آنها را موقتاً متوقف و با افزایش زمان پرتودهی، رشد را به طور کامل قطع نموده است. در نهایت، با توجه به گزارشات مربوط به اثر پرتودهی در تغییرات تعدادی از مولکول‌های دخیل در چرخه رشد سلول نظیر P53، Cyclin-D1، PCNA، HSP (Heat shock proteins)، مکانیزم‌های احتمالی توقف رشد را مورد بحث قرار داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها