ارائه یک سامانه تشخیص نفوذ برای مقابله با حمله منع سرویس در شبکه های بیسیم اقتضایی

نویسندگان

fdasfdsa

چکیده

  در سال‌های اخیر توجه روزافزون به تبادل داده دیجیتال به صورت بی‌سیم موجب بوجود آمدن فناوری‌های جدیدی در عرصه شبکه‌های رایانه‌ای گردیده است. یکی از این فناوری‌ها، شبکه‌های بی‌سیم اقتضایی می‌باشد که در آن گره‌های شبکه بدون استفاده از زیرساخت ثابت و معین قادرند به‌سرعت یک شبکه چند پرشی رادیویی را تشکیل دهند و در آن به تبادل داده بپردازند. تغییرات توپولوژیکی، مداوم و عدم وابستگی گره‌ها به یک واحد مرکزی، از خصوصیات طبیعی شبکه‌های اقتضایی می‌باشد. به دلیل طبیعت متغیر ارتباطات بین گره‌ها و همچنین برخی خصوصیات ذاتی شبکه‌های بی‌سیم، برقراری امنیت در اینگونه شبکه‌ها کار ساده‌ای نیست.   در این مقاله، یک سامانه تشخیص نفوذ جدید برای تشخیص حملات فعال علیه مسیریابی در شبکه‌های اقتضایی ارائه می‌گردد. این سامانه پس از تشخیص حمله با اتخاذ تدابیری، اثر حمله را به حداقل رسانده و عملکرد شبکه را در حد قابل قبولی نگه می‌دارد. مزیت این سامانه تشخیص نفوذ، مقابله سریع یا عاجل آن با گره‌های حمله‌کننده و خنثی کردن حمله آنها می‌باشد. سامانه تشخیص نفوذ پیشنهادی، منجر به تغی ی ر پروتکل مسیریابی نمی‌گردد، بلکه به‌عنوان یک واسط بین ترافیک شبکه و پروتکل مسیریابی قرار می‌گیرد. عملکرد سامانه پیشنهادی با استفاده از نرم‌افزار OPNET شبیه‌سازی و تحلیل شده و نتایج عددی آن نیز ارائه گردیده است.  

کلیدواژه‌ها