کلیدواژه‌ها = برونسپاری سیستم مدیریت جریان داده
ممیزی تمامیت در نتایج پرس و جوهای پیوسته

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 213-230

مجید غیوری ثالث؛ مصطفی حق جو؛ خسرو سلمانی