کلیدواژه‌ها = امنیت در جریان داده
ممیزی تمامیت در نتایج پرس و جوهای پیوسته

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 213-230

مجید غیوری ثالث؛ مصطفی حق جو؛ خسرو سلمانی


کشف حملات به جامعیت داده در یک سامانه مدیریت جریان داده

دوره 2، شماره 2، تیر 1390، صفحه 57-70

مجید غیوری ثالث؛ خسرو سلمانی؛ مصطفی حق‌جو