کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی اجزاء محدود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییر فرم صفحه ی فلزی تحت بار انفجار زیر آب

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 207-216

سید علی گله داری؛ حسین خدارحمی؛ سعید حدیدی مود؛ علی اکبر کریمی