کلیدواژه‌ها = آباکوس
بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی

دوره 11، شماره 4، دی 1399، صفحه 369-382

محمدحسین تقوی پارسا؛ علی گراوند


تحلیل تأثیر فرم ساختمان محفظه ایمنی راکتور در مقابل برخورد هواپیما

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 171-180

سیدرحمان اقبالی؛ مهسا ابراهیمی؛ فرزانه اسدی ملک جهان؛ سیدمحمدرضا کوچکی محمدپور