نویسنده = محمدرضا سلیمی
تحلیل عددی نیروها و تنش‌های وارد بر یک چتر ترمزی ریبونی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 271-282

محمدرضا سلیمی؛ امیرحمزه فرج الهی؛ امیرحسین محسنی کفشگر کلائی؛ محسن ابراهیمی؛ محمود ایوبی


چیدمان و جانمایی عملگرهای کنترل وضعیت روی بدنه فضاپیما

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 389-396

محمدرضا سلیمی؛ حدیثه کریمایی؛ حسن ناصح؛ سجاد داوری