نویسنده = عباس خان احمدی
پاسخ‌گویی هوشمند بار الکتریکی به‌منظور تداوم برق‌رسانی در شرایط جنگی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-21

رضا غفارپور؛ عماد زارعی؛ عباس خان احمدی؛ حبیب اله اعلمی


طراحی بهینه و اجرای سیستم تأمین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 243-250

رضا غفارپور؛ سعید زمانیان؛ عباس خان احمدی؛ میر جلال وحید پاکدل