بررسی الگوریتم برد-داپلر در رادارهای تصویربردار روزنه مصنوعی با شکل موج OFDM

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

از جمله مباحث جدید در پردازش SAR استفاده از شکل موج OFDM به جای سیگنال LFM است. روش OFDM یک الگوی مدولاسیون دیجیتال است که در آن از چندین زیرکریر نسبت به یکدیگر عمود، استفاده و به صورت هم‌زمان بر روی یک مسیر ارسال می­شود. با استفاده از زیرکریرها، پهنای باند موجود به چندین زیرباند نسبت به هم عمود فشرده تقسیم می­شود. مزایای تصویربرداری با استفاده از این روش شامل: مقاوم بودن در برابر جمینگ، کاهش ابهام در داپلر با افزایش تعداد زیرباندها و استخراج سابقه فازی هدف بر اساس تخمین فاز همه زیرکریرهای OFDM است. در این مقاله ضمن مرور روابط تولید شکل موج OFDM، نحوه تصویربرداری در برد و سمت با استفاده از این سیگنال در قالب الگوریتم RDA شرح داده شده و درنهایت الگوریتم RDA در حالت استفاده از سیگنال OFDM در شرایط استفاده از تمامی زیرکریرها و نصف تعداد کل زیرکریر­ها که به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، برای ایجاد تصویر برای یک هدف نقطه­ای در محیط متلب شبیه‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها