شبیه سازی عددی و تحلیل مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای شیاردار جهت استتار حرارتی سازه‌های مدفون

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

گزارش‌ها نشان می‌دهند اختلاف دمای حدود 2 تا 8 درجه سلسیوس هوای خروجی از سازه‌های مدفون با محیط اطراف توسط حسگرهای مادون‌قرمز حرارتی دشمن قابل شناسایی است. در این مقاله با هدف استتار حرارتی یا حداقل مشکل کردن شناسایی سازه امن مدفون توسط این سامانه‌ها، ایده استفاده از مبدل حرارتی هوا به هوا جهت هم دما سازی هوای اگزاست سازه امن با محیط خارج مطرح و یک نمونه مبدل هوا به هوای شیاردار تحلیل و طراحی شده است. در تحقیق حاضر ابتدا به فرمولاسیون و تحلیل این مبدل­ها پرداخته شده آنگاه با کدنویسی در نرم‌افزار متلب و با هدف دستیابی به حداکثر انتقال حرارت و حداقل افت فشار، زاویه شیار و تعداد صفحات بهینه مبدل تعیین شده است. در ادامه تأثیر جنس صفحات بر میزان انتقال حرارت و مقاومت در برابر تغییر شکل نیز توسط نرم‌افزار ANSYS بررسی شده است. آنگاه اطلاعات هندسی به‌دست آمده از حل تحلیلی، در نرم‌افزار ASPEN شبیه‌سازی و تحلیل شده است. روند حل تحلیلی و هندسه به‌دست آمده با مقالات معتبر مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و صحت نتایج تأیید شده است. درنهایت در یک مطالعه موردی ضمن لحاظ کردن محدودیت‌ها، مبدل لازم طراحی شده و نتایج نشان می‌دهند که برای استتار حرارتی یک سازه امن مدفون با اگزاست cfm 10000 و دمای °C 22 به محیطی با دمای °C20- یک مبدل صفحه‌ای فولادی 161 صفحه‌ای با زاویه شیار 45 و ارتفاع 2 متر نیاز است.

کلیدواژه‌ها