تعیین سطح‌ امنیت تصویر پوشانه نهان‌نگاری مبتنی بر منطق فازی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از مسائل مهم در سامانه‏‏های نهان‏نگاری، انتخاب پوشانه مناسب برای درج پیام محرمانه در آن است. از دیدگاه پدافند غیرعامل، قبل از عملیات نهان‏نگاری (اجرای درج پیام)، یک انتخاب مناسب پوشانه می­تواند باعث افزایش کارایی عملکرد و کاهش خطا در این سامانه­ها شود. در این مقاله یک روش برای آماده­سازی پوشانه­های تصویر با امنیت مناسب ارائه می­شود. برای این منظور، برخی ویژگی­های مهم تصویر مانند کنتراست و انرژی و نیز کاربرد منطق فازی با انتخاب سطح آستانه هریس در نظر گرفته می­شود. ابتدا با استفاده از هر تصویر پوشانه، تصاویری با کنتراست‏های متفاوت و البته یک سطح آستانه هریس ثابت به‌دست می­آید که برای استخراج ویژگی­های ذکر شده از ماتریس‏های هم‏رخدادی سطوح خاکستری (GLCM) استفاده می­شود. سپس با استفاده از منطق فازی، سطوح مختلف امنیتی برای تصاویر ارائه می­شود. تصاویر با سطوح امنیتی مختلف را می­توان در بانک­های تصویر متفاوت ذخیره کرد. با توجه به شبیه­سازی انجام شده، تصاویری که بر اساس روش پیشنهادی برای نهان‏نگاری انتخاب می­شوند، دارای مقدار مناسب SSIM و PSNR هستند.

کلیدواژه‌ها