ارزیابی پاسخ غیرخطی قاب‌های بتن مسلح طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های زلزله در برابر بار انفجار

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 دانشگاه تهران

چکیده

سازه‌های بتن مسلح از رایج‌ترین ساختمان‌های در معرض انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده هستند. در این پژوهش ساختمان‌های سه، شش و ده طبقه، با سامانه قاب خمشی ویژه برای تحمل بارهای ثقلی و زلزله، در معرض انفجارهای متعارف و شدید قرار گرفتند. در مرحله اول آسیب‌های موضعی ستون‌های نزدیک به محل انفجار و احتمال تخریب پیش‌رونده بررسی شد. در مرحله دوم عملکرد کلی ساختمان‌ها تحت فشار جبهه موج انفجار و زلزله بررسی و مقایسه شده‏اند. تحلیل‌ها نشان می‏دهد تهدیدات تروریستی در ساختمان‌های کوتاه عوارض شدیدتری نسبت به ساختمان‌های متوسط و بلند ایجاد می‌کند و عمدتاً ناشی از تخریب ستون‌های نزدیک به محل انفجار و وقوع تخریب پیش‌رونده است. قاب‌های خمشی در صورتی که دچار آسیب موضعی ستون نشده باشند، تغییر مکان مطلق و نسبی طبقات، برش پایه و آسیب مفاصل کمتر از زلزله را تجربه کرده‌اند.  از این رو باید عمده تلاش طراحان در جلوگیری از آسیب به عناصر سازه‌ای منفرد و ممانعت از تخریب پیش‌رونده باشد.

کلیدواژه‌ها