خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

یکی از حوزه­های مهم در پدافند غیرعامل، شناسایی تهدیدات و اعلام هشدار است. یکی از روش­های پرکاربرد در حوزه شناسایی بررسی داده­های ویدئویی به منظور شناسایی اهداف ناشناس و اعلام هشدار است. به منظور بررسی سریع، با دقت بالا روش­های خلاصه­سازی ویدیو ارائه شده است. همچنین در طول سال­های گذشته، ایجاد ویدیو دیجیتالی منجر به رشد نمایی محتوای ویدئویی شده است. به منظور افزایش قابلیت استفاده از این حجم بالای ویدیو، تحقیقات بسیاری به انجام رسیده و خلاصه­سازی ویدیو به جهت مرور سریع این مجموعه­ ویدئویی بزرگ و برای کمک به فهم سریع محتوای داده­های ویدئویی پیشنهاد شده است. در خلاصه­سازی ویدیو، تصاویری به عنوان نماینده از هر صحنه انتخاب می­شود تا مروری تصویری از تمام فیلم به دست آید. اخیراً روش‌هایی با استفاده از فرمول­بندی تنک برای خلاصه­سازی ویدیو، داده­های ویدئویی را به میزان زیادی نسبت به دیگر روش­ها خلاصه نموده­اند. در این مقاله به خلاصه­سازی ویدیو، به عنوان یک مسئله انتخاب واژه­نامه تنک پرداخته می‌شود. بدین منظور، با استفاده از روشی جدید بر پایه کدینگ تنک، می‌توان به میزان زیادی خلاصه­سازی داده­های ویدئویی را نسبت به دیگر روش­های خلاصه­سازی ویدیو که با روش تنک و یا روش­های دیگر پیشنهادشده‌اند بهبود بخشید. اساس این روش بر پایه حل معادله بهینه­سازی با استفاده از آستانه­گذاری نرم است که پیچیدگی کمتری نسبت به روش­های پیشنهادشده­ اخیر است. این امر را می­توان با بررسی میزان پیچیدگی روش پیشنهادی با روش­های متداول اخیر متوجه شد. در انتها نتایج آزمایش برای مجموعه داده­های معیاری زمین حقیقت و با روش­های State of the art، ادعای ما در بهبود میزان خلاصه‌سازی روش پیشنهادی را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها