به کارگیری ریزشبکه‌های به هم پیوسته برای افزایش تداوم برق‌رسانی شبکه‌های توزیع در شرایط اضطراری

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در کنار مزایای مختلف ریزشبکه‌ها، عدم امکان تولید مداوم توان در حالت جزیره‌ای، امنیت برق‌رسانی بارهای حساس شبکه توزیع را در شرایط اضطراری تهدید می‌کند. راهکاری که در این مقاله برای تأمین پدافند غیرعامل شبکه‌های توزیع نسل آینده در شرایط اضطراری ارائه شده است ایجاد شبکه توزیع حاصل از اتصال چند ریزشبکه است تا در شرایطی که تأمین توان از شبکه سراسری میسر نیست ریزشبکه‌ها از ظرفیت توان هم‌دیگر بهره‌مند شوند. یک مبدل DC-DC دوطرفه مادولار برای اتصال ریزشبکه DC به شبکه توزیع DC پیشنهاد شده است که امکان انتقال دوطرفه توان را فراهم می‌آورد. اصول عملکرد مبدل از طریق پیاده‌سازی نمونه آزمایشگاهی و استراتژی مدیریت توان پیشنهادی برای ریزشبکه متصل به شبکه توزیع با استفاده از نرم‌افزار PSCAD/EMTDC بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد با اتصال ریزشبکه‌ها به هم‌دیگر امنیت تأمین توان الکتریکی بارهای ریزشبکه در شرایط اضطراری که همراه با حالت جزیره‌ای ریزشبکه‌هاست افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها