روشی جدید برای محاسبه پارامترهای قدرت هدف از اجزاء تشکیل دهنده بدن غواص

نویسندگان

رادار- میکرو الکترونیک- کنترل- مهندسی پزشکی

چکیده

ویژگی‌های منحصر به‌فرد سونار اکتیو و امکان انتشار آسان سیگنال‌های صوتی در محیط زیر آب، امکان شناسایی و ردگیری اهداف زیرآبی را به‌وسیله آنها فراهم می‌کند. استفاده از سونار برای شناسایی غواص به‌منظور جلوگیری از نفوذ غواصان به تجهیزات بندرگاهی و همچنین حفاظت از نیروگاه‌های ساحلی و غیره از جمله کاربردهای سیگنال صوتی در حوزه‌ پدافند غیرعامل هستند. با کمک گرفتن از سونار اکتیو و تهیه نمونه ریاضی مناسب برای غواص و اندازه‌گیری قدرت هدف آن، می‌توان نسبت به شناسایی غواص اقدام کرد. در روش اکتیوِ شناسایی غواص، عامل تعیین کننده، پارامتر قدرت هدف است. در مقاله حاضر با استفاده از نمونه استوانه‌ای یوریچ و با در نظر گرفتن حالت خاصی از شنای غواص، قدرت هدف از اجزاء بدن و کپسول هوا اندازه‌گیری شده است. سپس نتایج حاصل با هم جمع شده و اکوی بازگشتی از کل بدن به‌دست آمده است. همچنین نتایج حاصل با نرم‌افزار متلب برای شناسایی غواص شبیه‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها