یک روش جدید پنهان‌نگاری تطبیقی با ظرفیت مقیاس‌پذیر و کیفیت بصری بالا

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 دانشگاه آزاد مشهد

3 دانشگاه آزاد مشد

چکیده

در این مقاله، یک روش پنهان ‌نگاری تطبیقی جدید برای جاسازی داده‌‌های محرمانه در تصویر پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی به کاربر این امکان را می‌‌دهد که با توجه به حجم اطلاعات محرمانه مورد نیاز برای انتقال به مقصد، پارامتر‌های الگوریتم را به‌‌نحوی تنظیم کند که علی‌رغم
جاسازی اطلاعات محرمانه در کل پیکسل‌‌های تصویر، اختلال ایجاد شده ناشی از پنهان ‌نگاری در تصویر را کاهش دهد. همچنین از این پارامتر‌ها
می‌‌توان به‌‌‌عنوان یک کلید محرمانه در پنهان‌نگاری استفاده کرد. در این روش، با در ‌نظر گرفتن سیستم حساسیت چشم انسان، تعداد بیت بیشتری از داده‌‌های محرمانه را در نواحی لبه‌‌ای تصویر به نسبت نواحی صاف و هموار آن جاسازی می‌‌شود. در روش پیشنهادی، بلاک‌ها بر اساس میزان پیچیدگی محلی پیکسل‌‌های داخل آن، به گروه‌‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌‌شوند و ظرفیت هر گروه بر ‌‌اساس حجم کلی اطلاعات محرمانه تعیین می‌‌شود. همچنین این روش در برابر حملات آماری و هیستوگرامی پنهان‌شکنی از خود مقاومت نشان می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها