روش فشرده‌سازی با استفاده ازکدینگ اطلاعات و بهبود کارایی شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین

2 دانشگاه تهران جنوب

چکیده

در سال‌‌های اخیر، شبکه‌های مختلفی برای انتقال اطلاعات به‌وجود آمده است. اطلاعات چندرسانه‌ای مانند ویدیو حجم بسیاری را در بر می-گیرند. این حجم بالا مستلزم داشتن پهنای باند، توان الکتریکی و محاسباتی زیاد برای پردازش و ارسال داده‌ها است که در بسیاری از شبکه-ها ممکن نیست. به‌عنوان مثال می‌توان از شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای نام برد که دارای محدودیت‌های جدی در منابع خود مانند حافظه، پهنای باند و همچنین انرژی مصرفی هستند. در این مقاله با استفاده از روش پیشنهاد شده سیستمی برای شناسایی محیط متشکل از شبکه‌ای برای ارسال، شبکه‌ای برای دریافت و یک ایستگاه مرکزی که دارای یک تبدیل کننده کد است، معرفی شده است. روش پیشنهاد شده، فشرده‌سازی با استفاده از تبدیل کد است. این روش منجر به افزایش فشرده‌سازی با حفظ کیفیت ویدیو و کاهش پچیدگی محاسباتی در کدر و دیکدر شده است. نتیجه‌های شبیه‌سازی این روش با روش‌های کلاسیک فشرده‌سازی ویدیو مقایسه شده و برتری روش پیشنهادی نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها