انتقال دانش در محیط سیار با رویکرد پدافند غیرعامل برای پیش‌بینی ترافیک جاده‌ای

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دان علم و صتعت ایران

چکیده

با توجه به روند رو به رشد کمی و کیفی تجهیزات الکترونیکی سیار در جهان، امروزه انتقال دانش در محیط سیار به یک موضوع مهم تحقیقاتی تبدیل شده است. در شرایط شبکه‌های سیار، کاربر دانش پس از اعلام درخواست از طریق دستگاه سیار، انتظار دارد پاسخ خود را در "زمان صحیح" و "زمینه صحیح" دریافت کند. در گذشته، اگرچه به انتقال دانش در "زمان صحیح" پرداخته شده است ولی به "زمینه صحیح" کمتر توجه شده است. در این مقاله، مطالعه میدانی انتقال دانش در محیط سیار با توجه به اطلاعات زمینه انجام شده است. همچنین معماری مناسب برای سامانه انتقال دانش در محیط سیار مربوط به یک مطالعه موردی در رابطه با پیش‌بینی وضعیت ترافیکی گذرگاه‌ها ارائه گردیده است. هدف این سامانه، راهنمایی رانندگان در انتخاب مسیر و کمک به مدیریت ترافیک برای اتخاذ تمهیدات لازم برای ترافیک روزهای آتی با استفاده از اطلاعات برگرفته از شبکه سیار شامل چندین GPS است. پیش‌بینی وضعیت ترافیک به مدیران کمک می‌کند از عواقب منفی روزهای پر ترافیک جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها