ارائه یک روش مسیریابی در شبکه های سیار موردی با استفاده ازتکنیکهای هوش مصنوعی توزیع شده

نویسندگان

دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

چکیده – امروزه بدلیل افزایش ارتباطات بی سیم و لزوم بهره برداری از آن در مناطق مختلف، برپایی و استفاده از شبکه های رایانه ای بی سیم رشد فراوانی داشته است. در این راستا شبکه های سیار موردی نیز به لحاظ داشتن مزایایی چون عدم نیاز به زیر ساخت از پیش تعیین شده، مدیریت مرکزی و نیز تحرک و انعطاف پذیری بالا مورد توجه فراوان قرار گرفته است. از موارد مهم در این گونه شبکه ها موضوع مسیریابی و برقراری ارتباط بین مبدا و مقصد است. در این مقاله یک الگوریتم مسیریابی برحسب تقاضا که مبتنی بر هوش تجمعی و راهبرد یادگیری تقویتی است برای شبکه های سیار موردی ارائه می شود.الگوریتم پیشنهادی منجر به کاهش تاخیرسراسری ارسال بسته ، کاهش هزینه دریافت بسته درگره مقصدو همچنین افزایش میزان کارایی شبکه می شود .عملکرد این الگوریتم با استفاده از نرم افزارNS سبیه سازی شده و مولفه های فوق در این شبیه سازی با نتایج عملکرد دو پروتکل مسیریابی DSR,AODV مقایسه می شود.

کلیدواژه‌ها