موضوعات = الکترونیک- مدار مجتمع
طراحی و شبیه‌سازی تقویت‌کننده کم‌نویز جدید با دو سلف‌فعال برای رادیوشناختی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 45-52

مهدی مزیدآبادی فراهانی؛ جلیل مظلوم؛ پیمان نایبی


استخراج سطوح بهینه مدولاسیون عرض پالس در فرستنده سوئیچینگ لورن جهت سامانه موقعیت‌یاب زمین‌پایه

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 351-360

اباذر خرمی؛ احمد عفیفی؛ محمد حسین قزل ایاغ؛ احمدرضا امین